Банка Пиреoс – „пазител“ на вашите лични данни

Малко от т.н. „хейт“, който аз смятам за полезен, тъй като извършва превенция.

С банка Пиерoс се събрахме не по личен избор (бях прехвърлен от ING,след като на тях им омръзна да се занимават с някакви частни лица), но за изминалите 5-6 години нямам (големи) забележки – картите работят, банкирането банкира, преиздават като има нужда, няма опашки. До тук добре. Докато не почнаха да ми пробутват едно текстче за подписване. Ще се наложи да цитирам, тъй като не мога да го изнеса от банката (защо ли?!)

„Давам своето изрично съгласие всички мой ЛИЧНИ данни, включително ползвани услуги, транзакции и други, да бъдат предоставяни на трети страни/други фирми/организации от нашата или друга държава с цел последваща обработка“

Тряс!
Продължете да четете Банка Пиреoс – „пазител“ на вашите лични данни