Проекти

Кратко представяне на някой интересни проекти, с които се занимавам в текущо или минало време
Лични – направи си сам:

Служебно лични – прави с другите: